Cid 2000

Cid 2000

O2 ve asidifikasyon kombinasyonunun gücü » Biyofilm tabakasını uzaklaştırır » Kireç tabakasını uzaklaştırır » Ekipmanlar için zararsızdır » Mikrobiyal kontaminasyonlarda en iyi sonuç

Biyofilm tabakasını uzaklaştırır

Su borularının içerisindeki biyofilm tabakası polisakkarit tabaka (organik) olarak da bilinir. Bu tabaka nipelleri tıkayabilir. Boru hacmini %70-80 oranında azaltarak içme suyu sisteminde su akışı önemli miktarda azaltır. Biofilm tabakası mikroorganizmaların çoğalıp, gelişmesi için çok iyi bir ortamdır. Suyla aşı ve vitamin uygulamasının etkinliğini de azaltır. Ne yüksek basınçla yıkama ne de klor bu tabakayı sökemez. Oksijen ile muamele edilmesi gerekir.
CID 2000, su içerisinde (H2) ve oksijene (O2) çözünen, %20 stabilize Hidrojen Peroksit (H202) içerir. Serbest kalan oksijen biofilm tabakasına etki eder, söker ve uzaklaştırır.
 

KİREÇ TABAKASINI UZAKLAŞTIRIR

İnorganik bir madde olan kireç çoğunlukla kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg)’dan oluşur. Kireç tabakasını sadece asitler uzaklaştırabilir. CID 2000 peroksiasetik asit ve asetik asit de içerir. Bu organik asitler kireç tabakasını uzaklaştırır. Kireç tabakası nipelleri tıkayabilir ve su akışını azaltır. Mikroorganizmaların çoğalıp, gelişmesi için de çok iyi bir ortamdır. Sistemde 12-24 saat bekletilen %2 ‘lik CID 2000 dilüsyonu kireç tabakasını uzaklaştırır.

Su sisteminin sonuna kadar etkindir 

Dr. Susan Watkins’in yapmış olduğu saha çalışmasında boru hattının son kısmı, mikroorganizma kirliliği (yüksek CFU) en fazla olan bölüm olarak gösterilmiştir. Bu bölüm aynı zamanda biofilm tabakasının (ve kireç tabakasının) genellikle en yoğun olduğu yerdir. Ayrıca bu bölge su akışının en yavaş ve nipellerin en çok tıkandığı kısımdır.
Avrupa “Chêne Vert” laboratuvarı organik maddeler varlığında CID 2000’in %2’lik dilüsyonu kullanıldıktan 19 saat sonra bile ortamda %80’den fazla O2  bulunduğunu göstermiştir. Bu araştırma doğru uygulandığı zaman CID 2000’den gelen serbest O2 ‘nin, boru hattının en sonuna kadar ulaşacağını garanti eder.


 

 

İş Ortaklarımız