Keno™cox

Keno™cox

Koksidiyoz kontrolündeki kayıp halka! » Ookistlerin en dirençli formu üzerinde çok etkilidir: sporüle ookistler » Fenol içermeyen benzersiz formül, patent beklemede (PCT/EP2009/000789)

Koksidiyoz kontrolündeki kayıp halka! Koksidiyozun önlenmesi ve tedavisi için birçok ilaç mevcuttur. Antikoccidials genellikle akut hastalığı ve  subakut enfeksiyonlarla ilişkili ekonomik kaybı önlemek için yem ve suda verilir.  Öncelikli olarak profilaktik kullanım tercih edimeli, çünkü çoğu hasar belirtiler görülmeden önce oluşur.

Dezenfeksiyon prosedürünün hedefi, oral-fecal bulaşmayı önlemek(ekzojen evreyi öldürmek), buna karşın antikoksidialler sadece endojen evre üzerinde etki etmektir. Yerinde temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları, koksidiyoza karşı mücadelede ek bir uygulamadır.


Keno ™cox nedir?

Keno ™cox, atılan endoparazitlere ve bakterilere karşı etkili geniş spektrumlu bir dezenfektandır. Keno ™cox, hayvanların yaşam alanlarında enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olur. Her türlü yüzeye uygulanabilir. Keno ™cox, fenol içermeyen, kullanıcılar ve hayvanlar için güvenli, benzersiz bir formül (patent aşamasında)  sahiptirdir.

Keno ™cox nasıl kullanılır?

Sadece endoparaziter salgın durumunda kullanınız.
1. Normal temizlik prosedürünü uygulayınız. 2. Ortamı kurutunuz. 3. Keno ™cox’un % 4’lük solüsyonu ile zemini ıslak olana kadar (0,4 L/ m2) bolca sprey veya köpük uygulayınız. Uygulama esnasında, hasarlı veya yıpranmış zeminler / duvarlar da dahil olmak üzere hayvanlarla temas eden yemlikler / suluklar ve tüm yüzeylere özen gösteriniz. Minimum (askari) 2 saat temas süresine  dikkat edilmelidir

 

 

 

İş Ortaklarımız