Stienen

STIENEN İşlemciler ile kümesteki havalandırma, ısıtma, aydınlatma, bağıl nem ve CO2 gibi tüm hayati süreçleri otomatik olarak kontrol eder, izler ve yönetirsiniz. Kümesiniz için hayati önem taşıyan kontrolleri otomatik olarak yapmanızı sağlar.

Canlı tartım, Yem tartımı ve Silo Tartımı ile canlı ağırlığı, yem tüketimi gibi önemli unsurları kayıt ve kontrol altına almanızı sağlar.

KÜMES OTOMASYONU

KÜMES OTOMASYONU

İş Ortaklarımız